Już 13 czerwca 2021 r. podczas Fotofestiwalu w Łodzi odbędzie się premiera książki „Wszyscy Jesteśmy Fotografami VOL. 2”. To już drugi tom zbioru tekstów poświęconych fotografii. Autorami i autorkami są: Zbigniew Libera, Agnieszka Pajączkowska, Andrzej Zygmuntowicz, Witek Orski, Maciej Moskwa, Marek Knap, Izabela Jaroszewska, Tomasz Ferenc, Wojtek Wieteska, Tadeusz Rolke i Chris Niedenthal w rozmowie z Anną Sańczuk, Kateryna Radchenko oraz Vanessa Winship.

 

Publikacje będzie można kupić podczas spotkania premierowego 13 czerwca, na stronie https://wszyscyjestesmyfotografami.pl/ oraz w dobrych księgarniach.

Książka jest już drugim podsumowaniem spotkań, które od 2014 roku odbywają się w ramach cyklu Wszyscy Jesteśmy Fotografami. Pierwszy tom ukazał się pod koniec 2019 roku i został entuzjastycznie przyjęty przez publiczność i krytykę.

„Wszyscy Jesteśmy Fotografami VOL.2” to 12 nowych tematów, które pochodzą z bardzo różnych, czasem odległych, obszarów tematycznych. Autorzy i autorki tekstów to wybitni specjaliści w swych dziedzinach, którzy mierzą się z trudnym zadaniem przełożenia treści spotkania z publicznością na słowo pisane.

Zbigniew Libera analizuje fenomen sztuki, w której artyści wykorzystują własny wizerunek. Rozpoczyna rozważania od pierwszych w historii sztuki portretów własnych twórców, pokazuje, jak te przedstawienia ewoluowały przez wieki i jak fotografia pozwala artyście zbliżyć się do rozumienia siebie, a także spojrzeć na własne działania oczami innych. Agnieszka Pajączkowska podpowiada, jak wiele można wyczytać ze zdjęć prywatnych i jak dużo dzięki nim zrozumieć. Zwraca uwagę na istotę detali w obrazie fotograficznym, na to, jak mogą pomóc ukazać nieznane bądź niedostrzegane fragmenty kadru, które stają się jednocześnie szerszymi odkryciami natury osobistej, socjologicznej czy politycznej. O fotograficznych podróżach pisze Andrzej Zygmuntowicz. Przedstawia, w jak różnorodny sposób artyści dają wyraz swej ciekawości świata, jak dzięki ich fotografiom można dotrzeć do istoty odwiedzanych miejsc. Z kolei Witek Orski próbuje uchwycić współczesne środki dystrybucji obrazów fotograficznych i strategie działania za ich pomocą. Według artysty jest to trop do rozumienia sensu klisz obecnych w powstających dziś zdjęciach. O złożonych dylematach dotyczących odpowiedzialności fotografek i fotografów dokumentalnych pisze Maciej Moskwa. Dzieląc się swoim piętnastoletnim doświadczeniem, wskazuje problemy, które można przewidzieć, ale też pokazuje, jak wiele zagadnień wymaga stałej czujności i wewnętrznego barometru moralnego. Marek Knap analizuje nowe postawy fotografów i możliwości opowiadania obrazem w kontekście zmian na rynku prasowym. Widzi dwa zasadnicze nurty, dwie formy buntu: slow journalism oraz prowokację. Tekst Izabeli Jaroszewskiej również zawiera wątki dotyczące poszukiwania sposobów na zwolnienie, głębsze poznanie rzeczywistości, a przede wszystkim samego siebie. Autorka pisze o tworzeniu sztuki jako zewnętrznym odbiciu tego, czego doświadczamy wewnątrz. Tomasz Ferenc porusza temat niezwykle trudny – relację fotografii ze śmiercią. Wyróżnia dwa obszary – fotografię pre mortem i fotografię post mortem – i pokazuje, jak artyści się z nimi mierzą. Co należy podkreślić, rozważania nie dotyczą jedynie doświadczeń ludzi, uwzględniają też projekty ukazujące ostateczny los zwierząt. Do innego obszaru refleksji należy esej Wojtka Wieteski poszerzający postrzeganie ram fotografii. Autor analizuje różne konteksty doświadczania i sposoby prezentacji zdjęć. Wątkami, które łączą kolejne dwa teksty, są historia i polityka. Tadeusz Rolke i Chris Niedenthal opowiadają Annie Sańczuk o swoich doświadczeniach z fotografowaniem Polski. Rozmowa dotyczy siedmiu dekad. Na ich tle można prześledzić i zmiany zachodzące w kraju, i sposób pracy dwóch fotografów. Łączy ich zainteresowanie człowiekiem, które zaowocowało wspólnym projektem. Drugi tekst historyczno-polityczny dotyczy fotografii ukraińskiej. Kateryna Radchenko pokazuje wpływ ideologii na kulturę wizualną, a także na prywatne archiwa obywateli. Co więcej, autorka przywołuje współczesne praktyki, które jasno dowodzą, że choć czasy się zmieniają, metody propagandowe pozostają niezmienne. Książkę kończy niezwykle intymny tekst Vanessy Winship, którego osią jest pamiętnik artystki. Bieżące wydarzenia stają się dla niej impulsem do wspomnień, zarówno tych związanych z życiem osobistym, jak i drogą zawodową. To niezwykła okazja do spotkania z Vanessą Winship w jej nowym domu, a także z bohaterami jej fotografii.

Cykl Wszyscy Jesteśmy Fotografami powstał w 2014 roku niejako w reakcji na wszechobecność fotografii. Ideą było i jest tworzenie przyjaznego przewodnika, który podsuwa odbiorcom wskazówki, jak czytać zdjęcia, jak zachować krytyczny stosunek do treści wizualnych, których dostarcza nam świat zewnętrzny, i które sami tworzymy. Ale też jak można czerpać radość i inspirację z kontaktu ze sztuką i jej twórcami.

Koncepcja publikacji: Katarzyna Sagatowska, Monika Szewczyk-Wittek

Teksty: Tomasz Ferenc, Izabela Jaroszewska, Marek Knap, Zbigniew Libera, Maciej Moskwa, Witek Orski, Agnieszka Pajączkowska, Kateryna Radchenko, Tadeusz Rolke i Chris Niedenthal w rozmowie z Anną Sańczuk, Wojtek Wieteska, Vanessa Winship, Andrzej Zygmuntowicz oraz Katarzyna Sagatowska i Monika Szewczyk-Wittek

 

Projekt graficzny: Nina Gregier

Opracowanie redakcyjne: Małgorzata Kuśnierz

Fotoedycja: Katarzyna Sagatowska, Monika Szewczyk-Wittek

Tłumaczenie: Krzysztof Kowalczyk (z języka angielskiego), Jarosław Prystasz (z języka ukraińskiego)

Nakład: 1000 egz.

 

Wydanie pierwsze

Warszawa 2021

Wydawca:

Wszyscy Jesteśmy Fotografami (Fundacja Powiększenie)

www.wszyscyjestesmyfotografami.pl

 

Partnerzy: barStudio, E. Wedel

 

ISBN 978-83-954109-1-8