„Sztuka edukacji” to cykl dorocznych konferencji dotyczących szeroko pojętej kultury w programach nauczania oraz możliwości współpracy między szkołą a publicznymi i niepublicznymi instytucjami kultury (m.in. samorządowymi instytucjami kultury czy organizacjami pozarządowymi) przy tworzeniu projektów edukacyjnych. Stwarzamy przestrzeń do rozmów, dyskusji i wymiany doświadczeń. Wspólnie szukamy miejsca dla kultury i sztuki w szkole oraz zastanawiamy się, jak możemy się uzupełniać. Poprzez prezentację dobrych praktyk wskazujemy wartości wynikające ze współpracy między środowiskami przy realizacji projektów. Inspirujemy i budujemy sieci kontaktów. Konferencje są bowiem świetną okazją do nawiązania relacji, które mogą stać się początkiem wspólnych projektów, oraz do propagowania idei, że kultura jest niezbędnym narzędziem, by funkcjonować w społeczeństwie.
W tym roku chcemy się przyjrzeć projektom edukacyjnym opartym na fotografii, przyczyniającym się do kształtowania świadomych odbiorców mediów i krytycznego podejścia do publikowanych treści. Poszukiwane będą projekty uczące uważnego patrzenia na fotografię oraz te związane z manipulacją i coraz bardziej popularnym fact-checkingiem. Zwrócimy uwagę na działania wykorzystujące fotografię w nauczaniu różnych przedmiotów szkolnych, nie tylko humanistycznych. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się przestrzenią do dyskusji o nieustającym poszukiwaniu nowych form działań na fotografiach w edukacji.
Program konferencji zostanie częściowo wyłoniony w otwartym konkursie. W tym roku szukamy projektów edukacyjnych i artystycznych, które:
— uczą uważnego patrzenia na fotografię
— wykorzystują fotografię jako narzędzie w poznawaniu różnorodności spojrzeń i świata
— zachęcają uczniów do krytycznego myślenie o fotografii oraz zwracają ich uwagę na manipulacje w jej wykorzystaniu
— realizowane są w ramach współpracy szkół i instytucji kultury, organizacji pozarządowych lub artystów
— stanowią przykład nieszablonowego podejścia do edukacji kulturalnej i artystycznej
— mają charakter autorskich, interdyscyplinarnych przedsięwzięć edukacyjno-kulturowych
— zostały zrealizowane (lub są na zaawansowanym etapie realizacji).
Projekty mogą zgłaszać dyrektorzy placówek, nauczyciele, wykładowcy akademiccy, studenci, pedagodzy, edukatorzy, animatorzy i artyści.
Na zgłoszenia czekamy od 28 września do 18 października 2020 roku.
Link do zgłoszenia:
Tegoroczną konferencję organizuje Zachęta we współpracy z Muzeum Fotografii w Krakowie i Fundacją Powiększenie. W trosce o bezpieczeństwo uczestników konferencja odbędzie się online, ale zakładamy przyjazd osób prezentujących swoje projekty do Krakowa, skąd będą transmitowane panele dyskusyjne. W zależności od sytuacji epidemicznej forma konferencji może ulec zmianie.
Rejestracja uczestnictwa w konferencji zostanie uruchomiona w listopadzie 2020 roku. Konferencja ma charakter ogólnopolski.
Więcej informacji: sztukaedukacji.zacheta.art.pl
Organizator: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Współorganizatorzy:

Muzeum Fotografii w Krakowie i Fundacja Powiększenie (Wszyscy Jesteśmy Fotografami).
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.