O inspiracjach, młodzieńczych marzeniach fotografa i rzeczywistości, która redefiniuje to kim jesteśmy.
O olbrzymiej potrzebie rozwoju wewnętrznego fotografa, za którą idzie potrzeba poznania siebie. O poszukiwaniu formy wizualnej i akceptacji słabości.
O złożonym procesie two­rze­nia wza­jem­nych rela­cji między fotografem i bohaterem oraz łama­niu oso­bistych barier.
Same zdję­cia nigdy nie są waż­niej­sze od osób, które fotografuje.

Szymon Szcześniak
Absolwent Instytutu Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w czeskiej Opawie. Specjalizuje się w fotografii portretowej. Współpracuje z takimi pismami, jak “Gala”, “Twój Styl”, “Pani”, “Zwierciadło” i czołowymi agencjami reklamowymi. Wystawiał swoje prace m.in. w Paryżu i Warszawie. Ambasador Fujifilm.

Termin: 20 marca, godz. 19:00

 

fot. Szymon Szcześniak, “Surfers”, 2016

 

 

 

4