Pierwsza rozmowa z cyklu „Portret osobisty, czyli bliskie spotkanie z…” za nami. W mroku sali, do której zaprosił nas Teatr Studio nie tylko zobaczyliśmy po raz pierwszy efekty sesji Jacka Poremby, nie tylko zagłębiliśmy się z Agnieszką Podsiadlik i Jackiem Porembą w rozważania nad tym, kto tak naprawdę jest bohaterem portretu, ale też poznaliśmy samych portretowanych i ich spojrzenie na portretową sesję. Działo się i rozmawiało dużo i intensywnie. Dziękujemy wszystkim, którzy to spotkanie umożliwili i – przede wszystkim – wspaniałej publiczności! Już niebawem – kolejny „Portret osobisty, czyli bliskie spotkanie z… Magdą Hueckel”!

fot. Bartek Zaborowski / GRID Images